Výroba » Topos PrefaTovačov

Výroba

Prefabrikovaný beton má stejné pozitivní vlastnosti jako monolitický beton. Je trvanlivý, požárně odolný, pevný a lze jej vyrobit v libovolném tvaru. Oproti monolitickému disponuje lepšími statickými a vzhledovými  vlastnostmi, kterých nelze dosáhnout realizací na stavbě.

goldbeck tovacov vyroba 1

Prostory výrobního závodu

Železobetonové prvky vyrábíme nejvyspělejší technologií na trhu za předem daných podmínek, pod dohledem zkušených manažerů kvality a podle návrhů našich vlastních konstruktérů. Celou fázi výroby máme plně pod kontrolou a trvale provádíme průkazné zkoušky.  Výsledné prvky proto mají vysokou jakost a kvalitní povrch.

Prefabrikované betonové dílce vyrábíme z prostého vyztuženého nebo předpjatého betonu. Specifické požadavky na vzhled finálního povrchu dokážeme řešit již při přípravě směsi, formováním nebo ručně.

goldbeck tovacov vyroba 2

Výroba přesného prvku pro Skeletsystem Goldbeck

goldbeck tovacov vyroba 3

Výroba skeletových prvků v Tovačově

goldbeck tovacov vyroba 4

Finální prvek Skeletsystemu Goldbeck

Statici a konstruktéři Goldbeck Prefabeton umí podle požadavků investora, projektanta nebo architekta navrhnout celý prefabrikovaný konstrukční systém, ať se jedná o rozsáhlejší stavbu pro průmyslové nebo občanské využití nebo nosnou část hrubé stavby rodinného domu v soustavě Skeletsystem Goldbeck.

Zadání konstruktérů zpracovávají zkušení výrobní manažeři a mistři. Od přípravy armatury po finalizaci prvku.  Samotnou montáž stavby provádí naše vlastní týmy, stejně jako zajišťujeme dopravu prvků na místo stavby.

Ve výrobních závodech v Dolních Bučicích a Tovačově jsme za posledních 20 let investovali do technologie a výrobních kapacit více než miliardu korun a dnes jsou naše závody největšími producenty prefabrikovaného železobetonu v České republice. 

goldbeck tovacov vyroba 5

Finální prvky čekají na expedici