Stropsystem » Topos PrefaTovačov

Stropsystem

Stropsystem Goldbeck je stavební systém určený pro řešení horizontálních konstrukcí, tedy hlavě stropů, balkónů a schodišť. Předpjaté dutinové stropní panely naší vlastní výroby (Spiroll) mají vysokou únosnost, požární odolnost a umožňují překlenou velké vzdálenosti mezi nosnými konstrukcemi stavby.

slide pokladka 2

Stropsystem Goldbeck se uplatňuje v bytové výstavbě se značně členitými půdorysy, při výstavbě rodinných domů, řadových a bytových domů, v průmyslových objektech a drobných stavbách jako jsou garáže nebo dílny.

Několik našich vlastních technických řešení máme podložených Osvědčením o zápisu užitného vzoru.

Seznam budov, které využívají stropy, schodiště a balkóny; vyprojektované, vyrobené a postavené v rámci systému Stropsystem Goldbeck; je široký.

Pro více informací, prosíme, pokračujte na stránky věnované Stropsystemu Goldbeck >

Stropní dílce připravené k dopravě k zákazníkům

Stropní dílce připravené k dopravě k zákazníkům

Předpjaté dutinové dílce spiroll čekají na expedici

Předpjaté dutinové dílce spiroll čekají na expedici

Součástí Stropsystemu jsou i schodiště a balkóny

Součástí Stropsystemu jsou i schodiště a balkóny