Skeletsystem » Topos PrefaTovačov

Skeletsystem

Skeletsystem Goldbeck je stavebně-konstrukční řešení pro hrubé stavby. Jeho prefabrikované celky jsou spolehlivé a přesně známe jejich vlastnosti a výsledné chování. Nosná stavební konstrukce Skeletsystem.

slide kostra joba
  • nahrazuje nejnáročnější mokré procesy na stavbě,
  • umožňuje vybudovat hrubou stavbu vašeho domu výrazně rychleji,
  • má volnou vnitřní dispozici,
  • umožňuje snadno použít široká panoramatická okna.
Model konstrukce Skeletsystem pro dvoupodlažní dům

Model konstrukce Skeletsystem pro dvoupodlažní dům

 

Výstavba skeletu zabere maximálně několik dní. Další práce, jako například zdění stěn, můžete v klidu provádět sami nebo s pomocí řemeslníků a vámi vybraných firem. Oceníte jej, pokud chcete stavět v záplavovém území nebo složitém terénu.

Pokračujte na stránky určené pouze Skeletsystemu Goldbeck >

Skeletsystem navazuje na systém konstrukcí Stropsystem Goldbeck. Zatímco Stropsystem řeší především horizontální části konstrukce, jako jsou stropy, balkóny a schodiště, Skeletsystem vytváří pro tyto konstrukce účelně rozmístěné sofistikované podpory.

Skeletsystem použitý pro stavbu bungalovu v Čáslavi

Skeletsystem použitý pro stavbu bungalovu v Čáslavi

Společně tyto produkty tvoří stavebnicový systém pro jednoduchou výstavbu objektů rozličného využití a otvírají možnosti rozmanitého architektonického a funkčního řešení objektů, které nelze uplatnit při klasickém způsobu výstavby.
O stavbě domu na obrázku výše si můžete přečíst zde >

Výroba komponenet systému v Tovačově

Manipulace s průvlakem po vyjmutí z formy

Manipulace s průvlakem po vyjmutí z formy

Sloupy Skeletsystemu připravené k expedici ze závodu

Sloupy Skeletsystemu připravené k expedici ze závodu

Součástí systému jsou i schodiště

Součástí systému jsou i schodiště