Otázky a odpovědi » Topos PrefaTovačov

Otázky a odpovědi

Plánuji výstavbu RD a Skeletsystem Goldbeck mě zaujal. Potřebuji ale cenové porovnání s klasickými zděnými systémy a dřevostavbami.

 

Ceny hrubých staveb RD se na stavebním trhu pohybují u dřevostaveb v úrovni 2 000 Kč/m3 a u zděných staveb okolo úrovně 2 500/m3 obestavěného prostoru. Vzhledem k tomu, že u dřevostaveb je vyšší podíl obytné plochy z užitné a zastavěné plochy než u zděných budov, cena hrubé stavby u dřevostaveb se pohybuje kolem 10 000/m- 12 000/m2 obytné plochy, zatímco u zděných staveb kolem 15 000/m- 20 000/m2 obytné plochy. Náklady na dostavbu hrubé stavby u staveb na klíč jsou u dřevostaveb nižší než u zděných staveb.

 Náklady na hrubou stavbu Skeletsystem Goldbeck jsou závislé na členitosti konstrukce a na celkovém konstrukčního řešení (cca 10 000/m- 15 000/m2 obytné plochy) přičemž náklady na dostavbu hrubé stavby jsou nižší než u zděných staveb a také podíl obytné plochy z užitné plochy je u Skeletsystem Goldbeck z podstaty konstrukčního řešení výrazně vyšší než u klasických zděných staveb.

 

 Uvedené ceny jsou bez DPH.

Plánuji stavět přízemní bungalov jako dřevostavbu. Zaujala mě možnost využití Vaší montované základové desky. Kolik stojí?

 

Cena montované základové desky Skeletsystem Goldbeck se pohybuje v rozmezí cca 2 000 - 2 500 Kč/m2. Ekonomicky výhodné je využití především ve svažitém terénu a v tomto případě doporučujeme ji uplatnit nejen pod obrysem vlastní stavby, ale i v jejím bezprostředním okolí jako manipulační plochu pro dopravní a užitkovou plochu, pro terasy apod. 


Výhodné je použití této základové desky také u pozemků se zvýšenou hladinou spodní vody nebo s výskytem radonu.

Vyrábíte pouze předem dané rozměry prvků nebo taky jednotlivé prvky na míru?

 

Ne, výrobky nevyrábíme na sklad.Prefabrikáty lze navrhnout v individuální délce na míru konkrétního projektu. Průřezy prvků mají typový tvar.

Jaké máte dodací lhůty? Jak dlouho před vlastní montáží musím objednat? Za jak dlouho mi zpracujete nabídku?

 

Na Vaši poptávku se stavebními podklady, zaslanou na náš kontaktní email info@skeletsystem.cz  zpracujeme nabídku do 1 týdne.

 

 Dodací termín se pohybuje podle náročnosti dodávky cca 6  týdnů od podepsání objednávky.

V našem budoucím domu uvažujeme o otevřeném prostoru. Jaké maximální rozpony, vzdálenosti podpor, lze ve Skeletsystemu realizovat?

 

Ve standardním provedení Skeletsystem Goldbeck lze navrhnout obytný prostor o světlé šířce (od průvlaku po průvlak) až 8,2 m

 

. Zašlete Vaši představu, případně studii na náš kontaktní e-mail info@skeletsystem.cz a zpracujeme možné varianty řešení. 

Podrobnější technické informace,detaily  a konstrukční zásady najdete na http://www.skeletsystem.cz/konstrukcni-prvky/konstrukcni-zasady.html

Budu stavět rodinný domek ve Zlíně. Je to daleko od Vašeho výrobního závodu. Ovlivní to cenu?

 

Výše ceny není ovlivněna vzdáleností stavby od výrobního závodu. Výši ceny ovlivňuje členitost půdorysu, svažitost stavebního pozemku a přístupové dopravně-montážní podmínky stavby.

Jak dlouho trvá realizace Skeletsystemu na stavbě?

 

Montáž skeletu hrubé stavby ve Skeletsystem Goldbeck pro standardní rodinný domek obytné plochy cca 100 m2 trvá přibližně týden.

Lze se Skeletsystemem postavit dům v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu?

 

Ano, Skeletsystem Goldbeck umožňuje navrhnout objekt i v nízkoenergetickém a pasivním standardu. Jedná se o sendvičovou konstrukci, která je složená ze subtilní nosné konstrukce (tl. 200 mm) a vrstvy tepelné izolace. Návrhem optimální tloušťky a typu tepelné izolace docílíme požadované tepelně-technické parametry konstrukce pro dům v libovolném energetickém standardu. Neméně důležité je i řešení detailů, např. u základového prahu, sloupu, atiky, okna apod. Tyto detaily máme navržené tak, aby byly řešitelné i pro pasivní domy.

 

 

 

 

 

Nedílnou součástí u pasivních a nízkoenergetických domů je i rekuperace a rozvody vzduchotechniky. Pro tyto rozvody je třeba v nosné konstrukci provést prostupy a závěsy. Tyto prostupy v nosné konstrukci řešíme již při výrobě prefabrikátu a není nutno je na stavbě upravovat.

Zajímalo by mě, jaké jsou tepelně-izolační vlastnosti vaší základové desky ve srovnání s klasickou základovou deskou. Jaká musí být izolace podlahy v případě, že uvažuji o základové desce cca 0,5 m nad terénem, a jak jsou řešeny prostupy pro přívody vody, plynu a kanalizace do domu přes základovou desku?

 

Mezi prefabrikovanou základovou deskou Skeletsystem Goldbeck a monolitickou základovou deskou není z hlediska tepelně izolačních parametrů žádný výrazný rozdíl. Tloušťku tepelné izolace v podlaze nad základovou deskou musí určit projektant s ohledem na celkovou energetickou koncepci budovy. Optimální tloušťka standardní tep. izolace EPS je cca 150 mm. Prostupy v základové desce pro přípojky inženýrských sítí jsme schopni připravit už z výroby (do průměru 150 mm je možné provést i na místě v dutině panelu). Ležaté rozvody kanalizace a vody jsou samozřejmě nutné provést ještě před montáží prefabrikované základové desky. Stoupačky u kanalizace a vody musí být vytaženy nad terén do dostatečné výšky tak, aby po uložení základových panelů nad tyto panely vyčnívaly a bylo možné je následně napojit

Další případné dotazy Vám rádi zodpovíme osobně > Kontakty