Výrobní závod v Dolních Bučicích » Topos PrefaTovačov

Výrobní závod v Dolních Bučicích

Bučice 9. 2. 2014

Druhý závod naší společnosti najdete v Dolních Bučicích na Kutnohorsku, kde patří mezi největší zaměstnavatele. 

vrdy 2

Společnost GOLDBECK Prefabeton s.r.o. pod kterou spadá i TOPOS Tovačov se specializuje na projekci, výrobu a montáž železobetonových konstrukcí. Od roku 1995 je dceřinou firmou společnosti GOLDBECK GmbH se sídlem v Německu. V Čechách provozuje závod v Dolních Bučicích a na Moravě v Tovačově. 

S výrobou železobetonových dílců se v Dolních Bučicích začalo již v roce 1958. Areál výrobního závodu tvoří 6 výrobních hal, 4 mísicí centra, budova centrálního skladu materiálu, servisních provozů, truhlárny a laboratoře. Součástí závodu jsou venkovní jeřábové dráhy s mostovými jeřáby a nová moderní administrativní budova s kantýnou. Výhodou závodu je napojení na železniční vlečku.

Od roku 2001 má mateřská firma GOLDBECK GmbH v Dolních Bučicích kromě výrobního závodu ještě zastoupení v podobě dceřiné společnost GOLDBECK Bau s.r.o., která zajišťuje generální dodávky staveb společnosti GOLDBECK GmbH v České republice