Videoreference Skeletsystem » Topos PrefaTovačov

Videoreference Skeletsystem

Severní Čechy (video reference) 5. 3. 2016

Jedná se o stavbu dvou objektů sloužící jako šatny zaměstnanců významné firmy v severních Čechách. Zajímavostí jsou zde zejména přiznané konstrukční materiály v interiéru stavby a velice zajímavý fasádní systém. Skeletsystem Goldbeck tvoří spolehlivou nosnou kostru obou objektů.